قهوه اي

خصوصيات

گروه رنگ هاي قهوه اي سرد جز رنگ هاي سرد مي باشد و براي افراد با پوست گرم يا روشن بسيار مناسب ست.اگر خواهان رنگ هاي قهوه اي بدون قرمزي هستيد اين گروه بهترين انتخاب براي شماست. ساير گروه رنگ هاي قهوه اي جز رنگ هاي گرم مي باشند زيرا داراي درصدههاي متفاوتي از پيگمنت هاي قرمز مي باشند و اين رنگ ها بهترين انتخاب براي پوست هاي سرد يا تيره مي باشد.


پوشانندگی موهای سفيد

همه رنگ هاي اين گروه با تركيب با اكسيدان 6% صد در صد موي سفيد را پوشش مي دهند.


نوع پوست


پوست روشن

پوست تيره

فصل پيشنهادی

Ash

Chocolate

Cold Brown

Hazelnut

Matt

Natural

New Color