بلوند

خصوصيات

اين گروه از رنگ ها جز رنگ هاي سرد است و انتخابي مناسب براي پوست هاي گرم يا روشن است.براي ايجاد بهترين نتيجه اين گروه بايد بر روي موي دكلره شده تا پاي 9 به بالا زده شود.


پوشانندگی موهای سفيد

همه رنگ ها تا پايه 7 در صورت تركيب با اكسيدان 6% موي سفيد را پوشش مي دهند.


نوع پوست


پوست روشن

پوست تيره

فصل پيشنهادی

Ash

Ash Brown

Beige

Chocolate

Cold Brown

Golden

Hazelnut

Intense Natural

Matt

Natural

New Color

Sandy

Smoky