قرمز

خصوصيات

اگر به دنبال رنگ هاي خاص و مهيج مي باشيد انتخاب هر يك از رنگ هاي اين گروه برايتان مناسب است. گروه رنگ هاي قرمز و ماهاگوني جز رنگ هاي گرم هستند و به همين دليل مناسب افراد با پوست سرد يا تيره مي باشد.بهترين فصل براي انتخاب اين رنگ ها فصل سرد زمستان است.


پوشانندگی موهای سفيد

همه رنگ هاي اين گروه در صورت تركيب با اكسيدان 6% روي موي بدون دكلره سفيدي مو را مي پوشانند.


نوع پوست


پوست تيره

فصل پيشنهادی

Flash Red

Mahogany

Red